Utifrån rådande situation med Coronaviruset kommer här lite information från oss på Pensionat Enehall.

Vi följer utvecklingen noggrant och agerar utifrån ett sunt förnuft, rekommendationer och krav som regering, folkhälsomyndigheten och världshälsoorganisationen löpande ger.  Utifrån dessa förutsättningar och de åtgärder som vi genomfört och löpande genomför känner vi oss trygga med att fortsatt välkomna gäster till oss. Men av förklarliga skäl kan detta förändras framgent vilket vi i så fall direkt kommer informera om.

Några av de åtgärder som vi på Pensionat Enehall gjort och gör för att ert kommande besök skall bli tryggt och njutfullt är:

–       Vi följer noggrant och löpande alla myndigheternas riktlinjer, krav och rekommendationer och är bereda att direkt justera vår verksamhet utifrån förändrade direktiv. 

–       Ingen personal kommer att komma till eller vara på arbetsplatsen om hen eller någon i dess direkta närheten har någon som helst sjukdomsindikation 

–       All personal kommer fortsatt följa de redan högt uppsatta hygienkrav som vi har i våra arbetsrutiner.

–       Våra leverantörer har uppdaterat sina rutiner vilket gör att vi känner oss trygga i alla led. 

–       Vi ökar upp städtiden på alla rum och andra ytor i verksamheten så att den redan mycket höga kvaliteten på städet kan bibehållas utan stress. 

–       Vi ökar på den redan goda tillgången av tvål till våra gäster och personal så att alla hela tiden kan få möjlighet att hålla en god handhygien.

–       Vi justerar våra bokningsregler så att du som har en bokning hos oss kan senarelägga ditt besök utav avgift och till samma pris som du redan fått.

Vad vi önskar utav dig som kommande gäst är:

–       Följer de rekommendationer och krav som myndigheter sätter upp.

–       Passar på att njuta av den underbara natur och friska luft som Båstad erbjuder under ditt besök.

–       Fortsatt har en god handhygien under ditt besök hos oss

–       Stanna hemma om du känner dig sjuk i någon form.

–       Att du hör av dig till oss innan eller under ditt besök om du har någon som helst oro eller fundering kring din vistelse hos oss.

–       Att du informerar din eller dina eventuella medresenärer med ovan information.

–       Att du och dina vänner fortsatt nyttjar restauranger, caféer, besöksmål m.m. även hemmavid. Utan er som gäster kommer många besöksnäringsföretag få det svårt att hålla öppet och igång sina verksamheter på sikt. 

Varmt välkommen till oss och underbara Båstad!

Kontakta oss på mail: – info@enehall.se