Konferens

Om du planerar att lägga ut en konferens där det sociala inslaget och närmiljön har stor betydelse så tycker vi att du skall titta närmare på oss.

På Enehall i Båstad blandar vi gammalt och nytt för att få en social miljö som kan stimulera både ord och tanke. Vi håller kvar vid den gamla pensionatsandan och tar sällan mer än tre konferenser samtidigt.

Vi ligger i en stillsam del av Båstad med skåneleden inpå knuten och Malens skog alldeles i närheten. Med 500 meter till havet kan man promenera kustremsan hela vägen ut till Torekov.

Vår filosofi
Den som väljer att lägga konferenser på Enehall vill ofta föra en mindre grupp närmare varandra för att kunna jobba med utveckling av den. Därför är vi allra bäst på grupper i storleksordningen 15-30 personer.

Ledarskap och grupputvecklingsprocesser är en naturlig del av vår verksamhet. Vi lever nära inpå sådana genom våra kunder och vårt eget arbete.

Om du får en tydlig bild av oss så blir det lättare för dig att veta på vilket sätt som vi är bäst.
Vår kombination av service och pris gör oss mycket konkurrenskraftiga.