Historia

Pensionatets historia är viktig. Vårt ursprung gör det lättare för oss att sia hur framtiden kommer att se ut. Här följer några glimtar ur Pensionat Enehalls snart 100-åriga historia.

I slutet av 1800-talet styckades tomten av. Tomtmarken tillhörde familjen Hjort som var stora markägare på Malen.

En tvåfamiljsfastighet byggdes i början av 1900-talet.
Selma Johanssons make köpte Enehall 1918 åt sin betydligt yngre fru strax innan han dog.
1923 hyrde Selma ut sin fastighet till en Helsingborgkvinna som provade på uthyrning till sommargäster. Selma såg möjligheterna.
Under 20 år drev Selma pensionat Enehall på Malen. En av hennes trogna medarbetare under tiden var en kvinna i köket, Ines.

I mars 1945 köpte Ines med maken Gösta Skogh Enehalls Pensionat av Selma Johansson. Under parets period byggdes och förvärvades många av Enehalls egna gästrum runt om i området.
När Gösta dog 1968 frågade Ines om makens brorson Bert-Arne som arbetat under många somrar på pensionatet skulle vara intresserad att ta över tillsammans med hustrun Margaretha i serveringen. Så blev det.

Under 70- och 80-talet utsattes pensionatkulturen för sin allra svåraste prövning dittills. Det var många pensionat som inte orkade med den förändring som krävdes när charterturismen till utlandet slog knockout på den svenska semesterkulturen.
Under 27 år manövrerade det yngre paret Skogh sig förbi en förändring som få klarade i branschen. Det blev konferenser, året-runt-öppet, man var lyhörd mot de möjligheter som kom i dess väg.

I kölvattnet av finanskrisen i början av 90-talet stod pensionatet inför nya prövningar. År 1996 tog Patrik Larsson över Enehall. Andra vågen av förnyelse var nödvändig. Ytterligare nya affärsmöjligheter kom och de anställda blev ännu mer delaktiga i arbetet framåt.

Patrik Larsson drev pensionatet till år 2013, då Martin Olsson tog över med Annelie Håkansson som hotellchef. Martin äger även Spångens Gästgivaregård i Ljungbyhed.

Martin lämnade över till nya ägaren Daniel Olsson i dec-2015.