Vad är ett pensionat

Vad är skillnaden mellan ett hotell och ett pensionat?

Den huvudsakliga skillnaden ligger i serviceutbudet. Ett pensionat måste kunna serva sina gäster med såväl rum som frukost, middag och avkopplande omgivningar.

Historiskt får man säga att hotellen tillhör stan och pensionaten tillhör landsbygden. Pensionat är ett helhetsbegrepp.
När man kom till stan var hotellet val av boende. När man skulle ut på landsbyden var pensionatet ett val av resmål.

På sommarpensionat i Sverige umgicks man i trädgården. Man lyssnade på radio tillsammans med övriga gäster i sällskapsrummet. Alla åt middag vid samma tidpunkt och vid samma bord i matsalen.
När turismen tog fart bland ”vanligt” folk en bit in på 1900-talet bodde man längre perioder på landet. Pensionaten växte sig starka genom att kunna ersätta hemmet under tiden som man var ledig. Ända fram till slutet av 70-talet betraktade man bokningar kortare än en vecka som uteslutet och ointressant.

Enehalls senaste omnämnanden i litteraturen:

“Den vita döden”
Björn Hellberg 2009

“Övervintraren”
Willy Josefsson 2007

“Med en gammeldansk i Skåne”
Gammeldanskens vänner 2003