Parkering

I Enehalls område finns goda möjligheter till parkering. Det är aldrig långt från villorna och rummen till en parkering.
Husbilar får bara parkeras efter pensionatets instruktioner och får inte vara bebodda. Bilens närhet till ditt boende är starkt begränsat med husbil.
Valda delar av sommaren är byn hårt belastad av trafik genom huvudgatan.
För utfart till Köpmansgatan kan väntan bli lång. Detta gäller som regel några ytterst få dagar på sommaren.