Pensionat Enehalls Lunchservering

Ingen lunchservering v.27-30, 1-28/7

Välkommen tillbaka den 29/7, då vi öppnar för lunchen igen!

Trevlig sommar!