Grevie backar

Grevie backar är en oas för stressade själar och en verklig upplevelse för alla natur- och kulturintresserade. Området domineras av rullstensåsar som ringlar sig fram likt långa ormar. Utsikten över landskapet och Skälderviken är på sina håll fantastisk. Stora delar av Grevie Backar är öppna betade områden men här finns också några mindre skogspartier, enfälader, åkrar och våtmarker. I områdets västra del rinner Tinabäcken som fått sitt namn av att den aldrig fryser till. En skönhetsupplevelse utöver det vanliga är de tusentals backsippor som färgar sydsluttningarna blåvioletta under sista halvan av april.