Gröthögarna

Gröthögarna är ett område på Ingelstorps strand mellan Hovs Hallar och Torekov. Här växlar det mellan torra strandängar, fuktängar, kärr, bäckar samt små gölar. Boskapen strövar fritt omkring och upprätthåller genom sitt betande ett öppet landskap och en möjlighet för rara växter att fortleva. Ingelstorps strand har fått sitt namn av åtta stora gravrösen kallade Gröthögarna. Från parkeringen i Dalen kan Du skönja deras siluetter mot himlen långt borta vid horisonten. Kommer Du sedan närmare ser Du tydligt deras imponerande storlek där de reser sig upp ur klapperstensfälten som en hälsning från forna tider. Närvaron av forntida och nuvarande hav gör sig hela tiden påmind. Här och var ser Du också spåren efter äldre generationer Bjärebor som haft sin utkomst via sjöfart, stenkrossning, fiske, torvtäkt m m.