Integritetspolicy

1. Insamling av information

Vi samlar in information från dig när du registrerar dig på vår webbplats, gör en bokning, deltar i en tävling etc. Den insamlade informationen inkluderar ditt namn, adress, din e-postadress och/eller ditt telefonnummer. Dessutom tar vi automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare, inklusive din IP-adress, uppgifter om programvara och hårdvara och den begärda sidan.

2. Användning av information

Den information vi samlar in från dig kan användas för att:
· Göra din upplevelse personlig och tillgodose dina personliga behov
· Tillhandahålla anpassade annonser
· Förbättra vår hemsida
· Förbättra vår kundservice och ditt behov av hjälp
· Kontakta dig via e-post eller sms
· Administrera en tävling, ett erbjudande eller en undersökning

3. E-handelssäkerhet

Vi är de enda som äger informationen som samlas in på den här webbplatsen. Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan ditt samtycke, förutom då så krävs för att uppfylla en begäran och/eller överföring, t.ex. en ta emot och registrera en bokning.

4. Utlämnande till tredje part

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell och att de följer riktlinjer enligt GDPR. Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så. Allmänna uppgifter kan dock delas vidare till utomstående parter för marknadsföring, i annonssyfte

eller andra ändamål.

5. Informationsskydd

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av avancerade krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö. Vi använder oss av cookies för att förbättra tillgången till vår webbplats och identifiera återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.

6. Avsluta prenumeration

Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår din bokning, enstaka nyhetsbrev, relaterade erbjudanden etc. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande.

7. Cookies

Denna webbplats använder cookies. Cookies är textfiler som lagras på webbplatsbesökarens dator via en webbläsare.

Genom att använda cookies kan Lundsbrunns Kurort erbjuda dig som besökare av webbplatsen mer användarvänliga tjänster som inte skulle vara möjliga utan cookie-inställningen.

Med hjälp av en cookie kan information och erbjudanden på våra webbsida optimeras med användaren i åtanke. Cookies tillåter oss, som tidigare nämnts, att känna igen våra webbplatsanvändare. Syftet med detta är att göra det enklare att använda vår hemsida. Den webbplatsanvändare som tillåter cookies behöver exempelvis inte ange åtkomstdata varje gång webbplatsen besöks, eftersom informationen över webbplatsen hämtas från cookien som lagras på användarens dator.

Den registrerade kan när som helst förhindra att cookies från våra webbsidor sparas genom inställning i den egna webbläsaren och kan därmed permanent neka cookies. Vidare kan redan angivna cookies raderas när som helst via inställningarna i webbläsare eller andra program. Om den registrerade inaktiverar cookies i webbläsaren kanske inte alla funktioner på våra webbplatser fungerar helt optimalt.

Vi använder även cookies som statistikunderlag, till exempel för att se vilka tjänster du tittar på för att kunna erbjuda automatiska paketrekommendationer för dig. Vi använder Google Analytics och AdWords som också sätter cookies, detta för att få en bild av hur våra besökare använder webbplatsen. Dessa cookies innehåller inte heller identifierande information om vem du som besökaren är.

8. Kamerabevakning

Ändamål:

Pensionat Enehall använder övervakningskameror med ändamålet att förebygga och skydda besökare och personal samt vår egendom från brott och olyckor. Även för att försvåra brottsliga gärningar inom och utanför våra byggnader samt att på begäran kunna lämna information till myndigheter för att utreda misstänkta brott.

Rättslig grund:

Den rättsliga grunden för hantering av personuppgifter från kameraövervakningen är intresseavvägning. Det bedöms finnas ett berättigat intresse att behandla uppgifterna för angivna ändamål.

Behandlingar som utförs: Inspelning av rörliga bilder från fasta kameror.

Kategorier av personuppgifter: Inspelat material från rörelser på de platser där kameror satts upp för ovan nämnda ändamål.

Lagringsperiod:

Materialet sparas normalt maximalt 60 dagar. Undantagsvis kan längre lagringsperiod förekomma för specifikt material om det i särskilda fall bedöms vara befogat utifrån ovan ändamål. I dessa fall raderas materialet så fort syftet med att spara det upphört.

Hantering av uppgifter:

Uppgifterna hanteras endast av en grupp behöriga anställda hos Pensionat Enehall. De hanterar uppgifterna endast för ovan ändamål och då det bedöms vara befogat med hänsyn till omständigheterna. Uppgifterna sprids inte vidare annat än till rättsvårdande myndighet i syfte att utreda misstänkta brott.

Skydd av uppgifter:

Inspelat material sparas på särskilda servrar med ett skydd av IT-säkerhet och fysisk säkerhet där tillgången till materialet är begränsat till ett mindre antal behöriga personer. Materialet sprids inte vidare annat än undantagsvis till anställda i rättsvårdande myndigheter med syfte att utreda misstänkta brott.

Enskildas rättigheter:

Pensionat Enehall informerar om inspelningen med övervakningskameror genom skyltning i anslutning till de kameraövervakade byggnaderna. Skyltningen kompletteras med möjlighet för ytterligare information på Pensionat Enehall hemsida, där även denna policy publiceras.

Den som kan antas finnas inspelad med övervakningskamera har rätt att begära följande:

– Bekräftelse på om hon eller han förekommer på film.
– Information om ändamålet med kamerabevakningen.
– Information om lagringstiden.
– Rätt att inge klagomål till Datainspektionen.
– Begäran om att få ut det inspelade materialet, i den mån det rör den enskilde själv.
– Begäran enligt ovan som inkommer till personuppgiftsansvarig vid Pensionat Enehall kommer att behandlas och besvaras skyndsamt.

9. Samtycke

Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.